Hello,

věnujeme se UNIT 3, děti se mají doma podívat na Video 1 + 2 této lekce a vypracovat str. 14 v učebnici (podle videa 2 očíslují předměty tak, jak jdou v příběhu po sobě).

Slovíčka na trénování: pen, ruler, pencil sharpener, rubber, pencil, crayons, book, glue stick, scissors, bag

+ barvy a emoce

(N stránce 79 v učebnici je přehled slovíček k jednotlivým lekcím, doporučuji pravidelné procvičování všech již probraných lekcí)

Na závěr velká pochvala všem prvňákům, k angličtině přistupují zodpovědně a v hodinách se dost odhodlaně a aktivně zapojují. Je to moc prima spolupráce:-))

Thank you, Tereza