Hello,

věnujeme se UNIT 2, žáci mají z hodiny vypracované str. 10-12.

H.W. book page 12/ H.W. – žáci mají napsat pozvánku na oslavu svých narozenin a vše může být vymyšlené:-))

Dále prosím, aby se žáci doma podívali na videa k této lekci a zároveň pravidelně procvičovali již probrané učivo. Pro přehled je dobré použít první a poslední stránku v učebnici. Na té první je přehled i gramatiky a témat, na poslední pak slovíčka.

Nově oprašujeme spelling, děti mají v sešitech nalepenou abecedu jako pomůcku. Video pro procvičení níže.

Žáci si také do sešitu nalepili test z minulého týdne, který byl zaměřen na překlad a práci se slovníkem.

Thank you,

Tereza