Hello,

společně stále platí : učit se dny v týdnu (zapsáno i v sešitech) a osobní zájmena (zapsáno z minula) + opakovat počítání.

2. tř. UNIT 3 My House – H.W. podívat se na všechna videa této lekce a procvičovat slovíčka této lekce. Hravé úkoly str. 42 – vypracovat doma (ve škole jsme dělali str. 40-41). Na poslední stránce v učebnici je přehled slovíček, děti by měly umět slovíčka z UNIT 1, 2, 3 (nemusí je umět psát),prosím o pravidelné procvičování.

 

3. tř. UNIT 2 My Class – H.W. podívat se na všechna videa této lekce a procvičovat slovíčka. Ve škole jsme vypracovali str. 9-11. H.W. book page 10/ Bonus – děti mají napsat 5 krátkých a jednoduchých vět – jde o popis předmětů na obrázku ze str. 9. Na poslední stránce v učebnici je přehled slovíček, děti by měly umět slovíčka z UNIT 1, 2, prosím o pravidelné procvičování.

Thank you,

Tereza