Projekt na tento týden.

Z kokpitu připomínáme, že tento týden je projektový den středa 18. 10. a jdeme do Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského ve Valdštejnské ulici.

V rámci programu nahlédneme také do výstavy Pravěk k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel, s modelem pravěké jeskyně.

Prosíme dejte dětem 90 korun.

Ve čtvrtek se pak normálně učí jako ve středu (1. – 3. ve čtvrtek nebude mít tělocvik).

Případné dotazy směřujte na Gabriela.

Letu zdar!