Dobrý den,
zasílám zprávy ze školy a domácí úkoly na pátek 20. října 2023.

Domácí úkoly 4. třída

Český jazyk – napiš 8 vět s vyjmenovanými slovy v příběhu. Vše napiš na papír, do školního sešitu. Opakuji si vyjmenovaná slova a pádové otázky.
Matematika – vypočítej pod sebou následující příklady:

2538       1375
x154       x  20

Domácí úkoly 5. třída

Český jazyk – opakuj si druhy přídavných jmen, poctivě si projdi opravy v diktátech. Dále si dle sešitu zopakuj pravidla psaní s sebou x sebou. Nezapomeň na skloňování osobního zájmena JÁ. Můžeš k tomu směle využívat pomůcku – skloňování podstatného jména Pepa.

Matematika
Bereme desetinná čísla, převody zlomků na desetinná čísla, znázornění desetinných čísel ve čtvercové síti.
Převeď na desetinné číslo následující zlomky:
2/8
3/1000
15/100
15/10
3/6
1/2

Hodně zdaru,
Martin