Hello,

domácí úkol je str. 16. podívejte si znovu na Video song UNIT 3 a spojte věci tak, jak v písničce jdou po sobě.

V hodině jsme dělali str. 17.

Nadále procvičujeme slovíčka UNIT 1, 2, a 3. Seznamujeme se s jednotným a množným číslem (1 cat X 2 catS).

Pěkné podzimní prázdniny,

Tereza