Dobrý den,
zasílám pár informací ze školy a domácí úkoly.

Sešit na domácí úkoly
Děti dostaly sešit na domácí úkoly. Budou do něho psát úkoly z českého jazyka a z matematiky. Bude to tak přehlednější.

Přírodověda
Zrak, vady zraku, péče o oční čočky.

Dějiny
Osoba J. A. Komenského v návaznosti na výstavu Pravěk k tabuli.

Vlastivěda
Práce s mapou, řeky naší republiky.

4. třída
Matematika
Písemné sčítání, odčítání a násobení. Minutovky do strany 6. Matematika – pracovní sešit – strana 9 a 10. Dělení jednociferným dělitelem.
Např.
1234
x123

75 : 5 = učíme se dělit písemným dělením i rozkladem čísla ( 50 : 5 ) + ( 15 : 5 ) =

Český jazyk
Vyjmenovaná slova souhrnně, pádové otázky, určování pádů ve větách, podmět a přísudek, všechny ohebné slovní druhy, z neohebných by děti měly poznat příslovce, předložky a spojky.

5. třída
Matematika – převod zlomku na desetinné číslo a desetinného čísla na zlomek. Písemné dělení dvojciferným dělitelem, převody jednotek. Zápis desetinného čísla dle diktátu, zápis zlomku dle diktátu.

Pracovní sešit Od zlomku k desetinnému číslu – 11,13,14 a 15.

Čj – pracovní sešit číslo I strana 15,16 a 17. Stupňování přídavných jmen.

Domácí úkoly
Domácí úkoly budu vybírat až v pondělí 6. listopadu.
5. třída
Český jazyk – vytvoř a napiš do domácího sešitu věty s následujícími slovy ve druhém a ve třetím stupni:
jednoduchý
tichý
malý
hebký

4. třída
Minutovky – strana 4 a 5.
Český jazyk – napiš větu do domácího sešitu a urči následující:

V Zeppelinu je v rohu socha Amose. ( u podstatných jmen urči pád, číslo, rod a případně životnost ), dále urči u slov ve větě slovní druhy ).

Upozornění
V týdnu od 30. října do pátku 3. listopadu mám výcvik, výuka bude suplována. Pondělí, středa, pátek – Herbert, v úterý Bára, ve čtvrtek částečně Eliška.

Děkuji
Martin