Pěkné pondělí,
přidávám informace k následujícímu týdnu. S druhou třídou tento týden začínáme tvrdé souhlásky (h, ch, k, r, d, t, n) a se třetí třídou se dostáváme k vyjmenovaným slovům po B. Děti se mě dnes ptali, jestli si zítra mohou vzít převleky, určitě mohou, pokud chtějí. Přeji všem krásný týden!


2. třída

Český jazyk –  samohlásky (a,e,i,o,u,y) a tvrdé souhlásky (h,ch,k,r,d,t,n), vlastní jména

Pětiminutovky – str. 2 – 4

PS – str. 20 / 9

Matematika počítání po desítkách, sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku (např. 31 + 7, 65 – 3)

Učebnice – str. 14 – 16

Prvouka – domov, město, vesnice

Domácí úkol – Pracovní list – tvrdé souhlásky

Dobrovolný domácí úkol – Pracovní list – samohlásky

 


3. třída

Český jazykvyjmenovaná slova po B + slova příbuzná, vlastní jména, obojetné souhlásky

PS – str. 21 (22)

Učebnice – str. 40

Matematika násobení a dělení 8

Učebnice – str. 38

Rozcvičky – str. 12 – 13 

Prvoukadomov, město, vesnice 

Učebnice 3 – str. 6

Domácí úkol – Pracovní list – násobení a dělení do 8

Dobrovolný domácí úkol – Pracovní list – slova příbuzná