Hello,

společně jsme se věnovali tematice Halloween, povídali jsme si o původu tohoto svátku. Pro potěšení všech posílám videa a písničku, slovíčka z písničky opakujte – ghost, vampire, skeleton, witch, werawolf, mummy

H.W. 2 tř. Hravé úkoly vše se str. 52-57 + procvičit. Dále procvičujte předložky místa IN, ON, UNDER umíme také next to (nebo by). Také stále jednotné a množné číslo a osobní zájmena.

HW. 3. tř. book page 16. Touto stránkou uzavřeme Unit 2 a bude nás čekat malý test (asi 14.11.). Stále procvičujeme přivlastňovací zájmena a osobní zájmena.

Thank you,

Tereza