Hello,

v hodině jsme se věnovali ještě UNIT 3 a vypracovali jsme společně str. 18. Dál jsme se věnovali tematice Halloween, pro potěšení všech posílám písničku.

H.W. opakujte si slovíčka z písničky: ghost, vampire, skeleton, witch, werewolf, mummy.

Dál prosím o pravidelné procvičování již probraného učiva podle knížky. Příští hodinu začneme body parts a zaměříme se na počítání do 10.

Thank you,

Tereza