Pěkné pondělí,
přidávám informace k následujícímu týdnu. S druhou třídou tento týden opakujeme tvrdé souhlásky (h, ch, k, r, d, t, n) a v matematice sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku (např. 86-4 = 82 apod.) Tento týden přibyde i počítání se závorkami a jejich přednost.

Se třetí třídou se opakujeme vyjmenovaná slova po B, učíme se poznávat slova s nimi příbuzná i zákeřné dvojice slov (např. bít x být, odbít x odbýt) a vysvětlujeme si významy nově poznaných slov. V matematice tento týden přidáme násobení 9.

V prvouce jsme si dnes povídali o České republice – zkoumali jsme mapu, řešili státní symboly – vlajku, znak i hymnu a pak se seznamovali s pověstí o Bruncvíkovi.

Zapomněla jsem dnes dětem dát domácí úkol, zítra napravím. Děti tedy mohou přinést domácí úkol až v pondělí, aby měly více času. Přeji všem krásný týden!


2. třída

Český jazyk –  tvrdé souhlásky (h,ch,k,r,d,t,n), vlastní jména

Pětiminutovky – str. 5 – 6

PS – str. 21/11 + 22 + 25

Matematika počítání se závorkami, počítání po desítkách, sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku (např. 31 + 7, 65 – 3)

Učebnice – str. 17 – 18

Rozcvičky – str. 20 – 21

Prvouka – ČR – státní znaky, mapa, měna, pověst o Bruncvíkovi

Domácí úkol – Pracovní list – sčítání desítek

Dobrovolný domácí úkol – Pracovní list – tvrdé souhlásky

 


3. třída

Český jazykvyjmenovaná slova po B + slova příbuzná, zákeřné dvojice a jejich významy (nabít x nabýt, dobít x dobýt, bít x být, odbít x odbít, ubít x ubýt, zbít x zbýt) 

PS – str. 22 – 23

Učebnice – str. 41

Matematika dělení 8, násobení 9

Učebnice – str. 39  + 41 -42

Prvouka – ČR – státní znaky, mapa, měna, pověst o Bruncvíkovi

Učebnice 3 – str.  8

Domácí úkol – Pracovní list – vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná

Dobrovolný domácí úkol – Pracovní list – násobení a dělení