Hello,

společně jsme opakovali a cvičili jednotné a množné číslo, děti mají kopii v sešitech, za domácí úkol mají dokončit cvičení 2. Dále jsme se připravovali na test.

Příští hodinu 14.11. čeká oba ročníky test

2. třída  – osobní zájmena – překlad / doplňování (I am happy, She is sleepy, we are friends etc).

3. třída – přivlastňovací zájmena – překlad / doplňování (It is his book, It is my bad, It is our classroom, It is her pen etc).

V rámci přípravy si děti mají doma procvičit i slovíčka /2. třída UNIT 1-3, 3. třída UNIT 1-2/.