Hezké pondělí,
přidávám informace k následujícímu týdnu. S druhou třídou tento týden opakujeme tvrdé souhlásky (h, ch, k, r, d, t, n) a začínáme se učit ty měkké (ž,š,č,ř,c,j,d,t,n).  V matematice cvičíme, že v příkladech mají přednost závorky.

Se třetí třídou si opakujeme vyjmenovaná slova po B, učíme se poznávat slova s nimi příbuzná i zákeřné dvojice slov (např. bít x být, odbít x odbýt) a vysvětlujeme si významy nově poznaných slov. V matematice opakujeme násobení 9 a přidáváme dělení 9.

V prvouce jsme si dnes zase povídali o České republice – zkoumali jsme mapu a jak se v ní orientovat, hledali jsme v ní a opakovali si základní poznatky o ČR, které jsme se dozvěděli minule.

 

Příští pondělí 20. 11. děti čeká čtvrtletní opakování z ČJ. 

Vše, co v testu bude, děti dobře znají, ale pro jistotu níže vypíšu, co je tam čeká. Dětem jsem to již říkala.

2. třída – druhy vět (určování, znaménka), slova nadřazená a podřazená, antonyma, synonyma

3. třída – měkké a tvrdé souhlásky, párové souhlásky, stavba slova (kořen, předpona, přípona), určování ů/ú ve slově, určování podstatných jmen a sloves

 

Přeji krásný týden i s prodlouženým víkendem!


2. třída

Český jazyk měkké souhlásky (ž,š,č,ř,c,j,d,t,n), tvrdé souhlásky (h,ch,k,r,d,t,n), vlastní jména

Pětiminutovky – str. 7 – 8

PS – str. 26 – 27

Matematika počítání se závorkami, počítání po desítkách, sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku (např. 31 + 7, 65 – 3)

Učebnice – str. 20 – 21

Rozcvičky – str. 17

Prvouka – ČR – mapa – orientace

Domácí úkol – Pracovní list – měkké souhlásky

Dobrovolný domácí úkol – Pracovní list – opakování z prvouky – Kdo to ví, odpoví.

 


3. třída

Český jazykvyjmenovaná slova po B + slova příbuzná, zákeřné dvojice a jejich významy (nabít x nabýt, dobít x dobýt, bít x být, odbít x odbít, ubít x ubýt, zbít x zbýt) 

PS – str. 23

Pravopisné pětiminutovky – str. 18

Matematika násobení a dělení 9

Učebnice – str. 43 – 44

Prvouka – ČR – mapa – orientace

Učebnice 3 – str.  9

Domácí úkol – Pracovní list – vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná

Dobrovolný domácí úkol – Pracovní list – opakování z prvouky – Kdo to ví, odpoví.