Hello,

H.W. is on page 20 / ex. 1 (Děti se mají podívat na obrázek/mapu. Dále si mají přečíst věty, které popisují, kde na obrázku se nachází daná postava. Vě větách je většinou chyba – v umístění té postavy. Zadání jsme si vysvětlili v hodině, zde jen opakuji).

Věnujeme se UNIT 3, máme vypracované vše do str. 20. Nově jsme načali téma There is some (věci, které nemohu spočítat)  X There are some (věci, kterých je hodně, ale teoreticky je můžu spočítat). Viz str. 21 dole a zápis v sešitě.

There is some milk in the fridge.  X.  There are some cars on the street.

Testy z minulé hodiny mají děti nalepené v sešitech

Thank you,

Tereza