Zprávy ze školy, přehled probírané látky, studijní opory k domácí přípravě a plán na období od 20. listopadu do 24. listopadu

Dobrý den,

zasílám přehled probírané látky a studijní oporu k přípravě na STOUPÁNÍ NA HORU. Věci uvedené v opoře budeme procházet po celý týden od 20. listopadu do pátku 24. listopadu. Ve druhé polovině týdne budu ve čtvrtek a v pátek na výcviku, děti budou mít suplování. V pátek by měl s největší pravděpodobností suplovat Herbert. Tímto se také omlouvám za lehké posunutí termínu tripartit. Dává mi smysl mít nejdříve napsané písemky, potom tripartity……….

 

Termín psaní STOUPÁNÍ NA HORU

27. listopadu – český jazyk

29. listopadu – matematika

 

Předpokládaný termín TRIPARTIT

Neděle 3. 12. 2023 od 15,30 do 19,00

Středa 6. 12. 2023 od 15,30 do 17,30

Čtvrtek 7. 12. ráno od 8,00 do 8,30

 

Toto jsou navrhované časy a termíny, které bych rád dal do sdílené tabulky, která bude k dispozici od poloviny příštího týdne. Je možné, že by mohlo dojít cca ke 20 minutovému posunu ve středečním a v nedělním termínu. To právě bude potvrzeno až v tabulce.

 

Studijní opora pro 4. ročník

 

Matematika  – obsahuje typové příklady

 

Vypočítej a proveď zkoušku:

 

12 936 : 3 =                                                       158 765 : 5 =                                                          9005 : 5 =                                  12 903 : 3 =

 

Převeď na jednotky uvedené v závorce:

 

1000 gramů = ( kg )                        50 kg =         (gramů )              1 hektolitr =    ( litrů )                    1 metr = ( dm )            10 dm =   ( mm )         1q ( metrák ) =  (gramy )

 

 

Vyřeš následující slovní úlohy. Součástí bude i zápis, výpočet a odpověď.

Ve sklepě je 10 metráků brambor. Petr je dává do pytlů po 50 kg. Petr unese na zádech vždy pouze 1 pytel a chce všechny brambory ze sklepa vynosit ven na korbu auta. Práci dělá pouze on sám bez pomocníka. Kolikrát bude muset jít?

 

V obchodě prodávají 10 dkg jedlých kaštanů za 28 korun. Do 10 dkg se vejde zhruba 5 kaštanů. Žák Alón dělá narozeninovou párty. Chce pozvat 12 kamarádů. Jako hlavní chod bude podávat jedlé kaštany, počítá 5 kaštanů na hlavu. Kolik utratí za kaštany? Kolik asi zhruba bude potřebovat kusů?

 

Narýsuj čtverec, obdélník a vypočítej jejich obvod. Délka strany čtverce je 8cm, obdélník má délku 6 cm a šířku 3 cm.

 

Zaokrouhli daná čísla na desítky.

104          105        106       28         4       8

 

Český jazyk – obsahuje typové úlohy

 

V níže uvedené větě urči u podstatných jmen rodu středního a ženského pád, číslo, rod a vzor.

Dále urči podmět a přísudek.

Najdi pro slovo spala vhodné synonymum.

 

Kočka se 2 koťaty spala na posteli.

 

Vymysli a napiš větu, která bude obsahovat jedno sloveso ve tvaru určitém, 2 přídavná jména a 3 podstatná jména. Věta může obsahovat i jiné další slovní druhy.

 

Zopakuj si vyjmenovaná slova a vzory rodu středního a ženského.

 

Studijní opora pro 5. ročník

 

Matematika – desetinná čísla ( sčítání, odčítání, násobení, dělení ), převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a plošné jednotky.

Vypočítej:

0,5 x 1,78 =               234, 125 : 0,5 =              16,04 : 0,02 =              102,007 –   12,976 =          13,4 x 1000 =             12,2 : O,02 =

 

Převeď na jednotky uvedené v závorce:

 

1kg = ( dkg )          3dkg = ( kg )       3q = (gramy )          1hl = ( dcl )       1m2 = ( mm2)            1dm3 = ( litr )        1cm2 = (m2 )

 

Od součtu čísel 480 981 a 55 555 odečti číslo 27 835.

 

Narýsuj kružnici k se středem S a poloměrem 3cm. Sestroj trojúhelník ABC tak, aby jeho vrcholy ležely na kružnici a jedna jeho strana měřila 5 cm.

 

Narýsuj kružnice soustředné a popiš je.

 

Zahrada paní Veselé má tvar čtverce s délkou strany 16 metrů. Zahrada paní smutné má tvar obdélníka s délkami stran 13 metrů a 15 metrů. Sousedky se přou o to, které z nich zaplatí za nové oplocení méně korun. Rozsuď je. Čí zahrada má menší obvod a o kolik metrů? ( náčrtek, vzorec, dosazení do vzorce, výpočet ve správných jednotkách )

 

Český jazyk

Skloňování osobního zájmena Já, druhy přídavných jmen a jejich pravopis, stupňování přídavných jmen, mluvnické kategorie sloves, tvary podmiňovacího způsobu sloves, vyjmenovaná slova, stavba slova.

 

Převeď do množného čísla:

Malý chlapec –

Bílý muž –

Karlův pes –

Kamenný stůl –

Včelí úl –

Francouzský spisovatel –

Francouzský sýr –

Pražský park –

Uschlý strom

 

Vytvoř druhý a třetí stupeň od uvedených slov:

malý, tichý, suchý, snadný, opravdový, tenký, upřímný, zlý, dobrý, rozumný.

 

Následující slovo použij ve větách. Věz, může být různým slovním druhem, najdi všechny možnosti.

Pavlovi ( podstatné jméno, přídavné jméno )

Kolem ( příslovce, předložka )

Bílí ( podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso )

Karlovy ( přídavné jméno )

 

Probraná látka

4. třída

Matematika – MINUTOVKY – strana 7,8 a 9 ( strana 9 byla za domácí úkol )

Matematika – pracovní sešit  do strany 11

 

Český jazyk- učebnice

53/23 napsat do sešitu, nad každé podstatné jméno napsat vzor

53/21

Český jazyk – pracovní sešit

17/2

Vzory rodu ženského, vzory rodu středního, vyjmenovaná slova.

 

5. třída

Český jazyk

Přídavná jména, stupňování přídavných jmen, osobní zájmena.

Matematika – desetinná čísla ( všechny operace, v sešitě OD ZLOMKU K DESETINNÉMU ČÍSLU – do strany 17 ).

 

Domácí úkoly – na pondělí 20. listopadu

5. třída

Převeď do množného čísla a napiš do domácího sešitu následující věty:

Dělníkova ruka byla plná mozolů.

Zlý Karlův pes pokousal dědečkova bratra.

 

Dále samostatně dle výše uvedeného vzoru vymysli a napiš dalších 10 vět.

 

4. třída

Vymysli a napiš do domácího sešitu 10 podstatných jmen dle vzoru MĚSTO.

V MINUTOVKÁCH dodělej stranu 8,9. Předchozí strany nechávám na rozumné úvaze každého rodiče, kolik dítko udělá.

 

Hodně zdaru

Martin