Hello,

společně si rozšiřujeme slovní zásobu o slovíčka vztahující se k počasí:

What is the weather like? It is sunny, windy, cloudy, raining, snowing (orange book unit 9) https://www.youtube.com/watch?v=_xMMWHVbjGk&t=169s

A upevňujeme otázku a odpověď: What day is it today? It is ….

2. třída – nově se věnujeme Unit 4, prosím o zhlédnutí videí k této lekci, H.W. page 25 + procvičit slovíčka BIG x SMALL, FAST x SLOW (stále také doporučuji procvičovat předešlé lekce)

3. třída – pokračujeme v Unit 3, H.W. page 22/ 2 + znovu si procvičte na str. 21 dolní část stránky So you Know, tedy pravidlo pro člen A / AN =  There is a / an  X  There are 3 …

A zápor:  There isn’t a / an  X   There aren ‚t 3…

Děti mají pravidlo také zapsané v sešitech.

Testy s minulé hodiny jsme si všichni prošli a nalepili do sešitů.

Thank you,

Tereza