Hello,

stále se věnujeme Unit 3, upevňujeme pravidlo pro There is some X There are some (viz sešit, nebo učebnice p.21). V hodině jsme vypracovali page 22.

H.W. celá str. 23

(žáci si oblíbili dělat H.W. v úterý před hodinou, což se trošku nepotkává se záměrem, aby si to doma procvičili, tak na to jen upozorňuji. Pravidlo je takové, že téměř vždy v úterý dostanou H.W., který mají udělat doma, aby si látku upevnili. Na těch domácích úkolech vypracovaných rychle před hodinou to bohužel je dost vidět…)

Thank you,

Tereza