Hello,

zakončili jsme UNIT 3, příště si napíšeme malý test zaměřený na There is / isn’t X There are / aren’t + uplatnění pravidla pro člen A / AN a The. Doporučuji projít celou lekci zvonu, více pak prostudovat str. 17,21 a 24 a sešit.

Pro ty, kteří nebyli ve škole:

Čten se používá u podstatných jmen (používáme zatím pouze u jednotného čísla)

A/AN – pokud o věci mluvím poprvé (AN pokud podstatné jméno začíná na : a, e, i, o, u, y )

The – pokud o věci mluvím už opakovaně a chci jí dát větší důraz.

Např. There is a cat, the cat is black.

Thank you,

Tereza