Dobrý den,

zasílám seznam domácích úkolů a plán na období 8. ledna až 12. ledna 2024.

 

Domácí úkoly – do domácího sešitu

 

5. třída

Český jazyk – následující věty převeď do množného čísla a urči slovní druhy:

 

Ucho slyšelo ptačí zpěv.

Karlův kamarád griloval zeleninu.

Červená rtěnka se nelíbila Bertě ani sousedovým kamarádům.

Martinův plán se zrealizoval.

 

Matematika – udělej i zkoušku:

 

0,798 x 12,37018 =

109,03925 : 0,005 =

 

4. třída

Český jazyk – v následujících větách urči slovní druhy a podmět a přísudek:

 

Ucho slyšelo ptačí zpěv.

Karlův kamarád griloval zeleninu.

Psí vytí obtěžovalo sousedy v bytovém domě.

 

Matematika  – udělej i zkoušky:

1395:5 =

 

198 795 : 5 =

 

875: 5 =

 

138747 – 2979 =

 

Plán na období pondělí 8. ledna až pátek 12. ledna

Středa – Stoupání na horu z matematiky

Pátek – Stoupání na horu z českého jazyka

 

Pondělí – příprava na Stoupání z češtiny i z matematiky

 

4. třída český jazyk

V následujících větách vyznač základní skladební dvojice a červeně podmět, modře přísudek.

 

Na masopustní průvod dorazil významný fotograf.

 

Zeppelin udělá larpovou bitvu.

 

Alternativní jídelníček se setkal s velkým ohlasem rodičů.

 

Mráz roztrhal vodovodní potrubí.

 

Žáci by si chtěli koupit zvířecího mazlíčka.

 

a) U podstatných jmen urči pád, číslo, rod a životnost.

b) Ze všech vět vypiš přídavná jména.

c) Ve třetí větě urči slovní druhy.

d) Ve slově roztrhal urči předponu, kořen, příponu.

 

Zopakuj si:

– vyjmenovaná slova

– synonyma

– antonyma

 

Matematika

Písemné dělení jednociferným dělitelem, písemné sčítání a odčítání, převody jednotek délky, hmotnosti a objemu, konstrukční úlohy na rýsování trojúhelníka, čtverce, obdélníka, rovnoběžných přímek.

 

5. třída  český jazyk

Převeď do množného čísla:

Nový míč

rezavý hřebík

automobilový závodník

počítačový odborník

vosí hnízdo

Karlova nová bota

Martinův nový kamarád

Karlův nový soused

 

Vytvoř druhý a třetí stupeň:

hezký

měkký

snadný

suchý

tvrdý

líbivý

 

Zopakuj si:

vyjmenovaná slova, synonyma, antonyma, stavbu slova.

 

U sloves urči mluvnické kategorie – osobu, číslo, čas. způsob.

Byl by býval potřeboval

Piš!

chci se uzdravit

 

Matematika:

Převody jednotek plošných, objemových, hmotnostních a délkových.

Operace s desetinnými čísly.

Konstrukce

 

 

Přírodověda

Trávicí soustava

 

Dějiny

Příprava na výstavu Petr Brandl.

– charakteristika baroka

– časové ohraničení baroka

– charakteristika umělecké stránky Petra Brandle

– zprostředkování významu slova BOHÉM

– vytvoření tvůrčích dvojic a hledání rysů baroka v dílech P. Brandla

– rozeslání materiálů k výstavě

 

Hodně zdaru

Martin