Dobrý večer,

 

s tímto budeme v pondělí a ve středu pracovat. Bude to příprava na čtvrteční projekt, děti v následujících dílech budou hledat rysy baroka ve dvojicích

 

S úctou

 

Martin

 

Díla Petra Brandla

 

 

Petr Brandl – Vlastní podobizna zvaná Lobkovická | Národní galerie Praha – sbírky (ngprague.cz)

 

 

Kytice ve váze II (Zátiší s květinami ve váze s mrtvým strakapoudem a pěnkavou)

 

Detail dila – Petr Brandl

 

 

Petr Brandl – Alegorie sochařství | Národní galerie Praha – sbírky (ngprague.cz)

 

 

 

Nejsvětější Trojice s Pannou Marií, sv. Augustinem, sv. Tomášem z Villanovy a sv. Zuzanou

 

Detail dila – Petr Brandl

 

 

Petr Brandl – Podobizna šlechtice v modrém plášti | Národní galerie Praha – sbírky (ngprague.cz)

 

 

Petr Brandl – Simeon s Ježíškem | Národní galerie Praha – sbírky (ngprague.cz)

 

 

Kající se Máří Magdaléna

 

Detail dila – Petr Brandl

 

 

Definice baroka

 

dějepis.com (dejepis.com)