Hello,

v hodině jsme se věnovali opakování všeho, co jsme dosud v angličtině v prvním pololetí probrali, tedy Unit 1,2,3. Doporučuji i doma toto znovu projít, jak učebnici, tak videa a žlutý sešit.

Nově jsme otevřeli Unit 4, vypracovali jsme částečně str. 25 a str. 26/1 + viděli jsme video 1

H.W. str. 26/2, 3, H.W. (a znovu si pustit video 1)

 

Dále se zaměřujeme na minulý čas, žáci by měli ovládat již rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým (chápou, kdy se používá a umí ho použít v základních a jednoduchých větách, kdy je použití patrné z kontextu, vše viz žlutý sešit).

U minulého času se seznamujeme s tím, že máme regular verbs (přípona ED za sloveso) and irregular verbs (seznam nepravidelných sloves). Zatím pracujeme se slovíčky z těchto dvou videí, doporučuji znovu se na ně podívat doma.

Pěkné dny a připomínám, že příští týden bude angličtina ve čtvrtek 18.1.

Tereza