Hello,

v hodině jsme se věnovali opakování všeho, co jsme dosud v angličtině objevovali. Tedy: témata z Unit 1, 2, 3 and 5

tzn. barvy, části těla, počítání do 10, zvířata, školní potřeby…

Příští týden navážeme na práci s učebnicí. Nyní posílám videa na procvičování témat, které nejsou ještě v naší učebnici.

Pěkné dny, Tereza