Pěkné pondělí,
přidávám informace k následujícímu týdnu. Tento týden nás čeká změna v rozvrhu a projekt budeme mít v úterý, ve čtvrtek se budeme učit podle úterního rozvrhu.

S oběma třídami jsme se dnes věnovali slohu – popisu. Děti zkoušely kreslit podle popisu různé věci a popisovat tak, aby ostatní poznali nebo nakreslili, co mají na mysli. Za domácí úkol mají obě třídy za úkol napsat popis svého oblíbeného zvířete, případně ho i nakreslit.

S druhou třídou tento týden opakujeme skupiny dě, tě, ně. bě, pě, vě, mě a měkké souhlásky. V matematice opakujeme sčítání a odčítání přes desítku. Pracujeme s rozkladem do 10, aby to pro děti bylo lépe představitelné ve vyšších řádech. Tj. 7 + 8 = 7 + 3 + 5 = 15

Se třetí třídou opakujeme vyjmenovaná slova po M, seznamujeme se s dalšími příbuznými slovy. V matematice opakujeme pamětné sčítání a odčítání. V pátek se společně naučíme písemně sčítat.

V prvouce jsme dnes začali dlouhodobější projekt. Děti mají za úkol ve dvojicích vytvářet svého průvodce po Praze. Dokončené průvodce si pak navzájem představíme a poté projdou výběrovým řízením výboru. Podle zvoleného průvodce pak společně strávíme se třídou jeden den v Praze. Formu výběrového řízení jsme s dětmi společně ladily a na tomto vznikla největší shoda.

Přeji všem krásný týden!


2. třída

Český jazyk popis, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a opakování měkkých souhlásek

Pětiminutovky – str. 20, 21 

Matematika sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 20 (např. 7 + 8 = 7 + 3 + 5 = 15)

Prvouka – Tvorba průvodce

Domácí úkol – Napsat popis svého oblíbeného zvířete, případně ho i nakreslit.

 


3. třída

Český jazyk popis, vyjmenovaná slova po M + slova příbuzná a jejich významy

PS – str. 28 – 29

Matematika písemné a pamětné sčítání a odčítání

PS – str. 10 – 12

Prvouka – Tvorba průvodce

Domácí úkol – Napsat popis svého oblíbeného zvířete, případně ho i nakreslit.