Pěkné pondělí,
přidávám informace k následujícímu týdnu. Tento týden nás čeká projekt PKF. Dnes jsme přivítali v hodině zájemce o Zeppelin na dni otevřených dveří, potom nám o velké přestávce náhodně onemocnělo několik dětí. Takže byl celý den hodně nestandartní. S tím souvisí i to, že jsme kvůli absenci hodně dětí nepokračovali v našem průvodcovském projektu. Zároveň jsem zapomněla i rozdat domácí úkol, takže ho zítra rozdám a bude na něj čas do pondělí.

S druhou třídou tento týden stále opakujeme skupiny dě, tě, ně. bě, pě, vě, mě a měkké souhlásky. Zároveň si opakujeme slabikovou a hláskovou stavbu (tj. KOLO = XO|XO). V matematice začínáme sčítat přes desítku ve vyšších řádech (tj. 74 + 8 = 74 + 6 + 2 = 82).

Se třetí třídou opakujeme vyjmenovaná slova po M, seznamujeme se s dalšími příbuznými slovy a zákeřnými dvojicemi slov (mýt x mít, mýval x míval, mýlí se x milý, my x mi). V matematice se učíme písemně sčítat.

Přeji všem krásný týden!


2. třída

Český jazyk slabiková a hlásková stavba, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a opakování měkkých souhlásek

Pětiminutovky 

Pracovní sešit  – str. 38 – 39

Matematika sčítání a odčítání s přechodem přes desítku  (např. 74 + 8 = 74 + 6 + 2 = 82)

Domácí úkol – Pracovní list – čtení s porozuměním

 


3. třída

Český jazykvěta jednoduchá a souvětí, větný vzorec (Dan přišel, aby vyhrál turnaj. – V1, aby V2), vyjmenovaná slova po M + slova příbuzná, zákeřné dvojice (mýt x mít, mýval x míval, mýlí se x milý, my x mi)

PS – str. 30/6  – 31/1

Učebnice – str. 61

Matematika písemné sčítání 

PS – str. 12 – 13

Matematické rozcvičky – str. 31

Domácí úkol – Pracovní list – opakování vyjmenovaných slov