Dobrý den,

zasílám domácí úkoly a přehled probírané látky.

Domácí úkoly

4. třída

Pravopis podstatných jmen rodu mužského ( žlutý sešit, nakladatelství Nová škola Brno )  – strana 5 a dodělat vše na straně 1,2 a 3.

Matematika pracovní sešit – dodělávky na straně 22,23.

Dále vyřeš do domácího sešitu následující slovní úlohu.

Květinářka měla v košíku  2419 květin . Vázala je po osmi. Kolik uvázala kytic. Zbyly nějaké květiny neuvázané?

5. třída

Český jazyk

1. Máš zájmena Kdo, co, jaký, který, čí a jenž.

Vytvoř s nimi souvětí a napiš je do domácího sešitu. Každé zájmeno použij alespoň jednou.

Máš zájmeno mě a mně. S každým napiš 2 věty.

2. Nauč se vyjmenovat zpaměti zájmena vztažná a tázací.

Matematika – převeď jednotky do domácího sešitu.

1cm2 =  ……..dm2

1cm2 = ………m2

1 litr = ………..m3

100 decilitrů = ………..litrů

1 mililitr = ………………litrů

Probíraná látka

Přírodověda

Kůže, vrstvy kůže  a jejich popis dle učebnice. Nemoci kůže, poranění kůže, první pomoc při popáleninách.

Matematlka – pracovní sešit

4. třída

Strana 22 a 23, geometrie strana 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 a 46 a 47.

5. třída

Pracovní sešit desetinná čísla – strana 26,27, 28 a 29.

Matematika pracovní sešit – strana 39 až 48. Postupně doděláváme vše z geometrie s důrazem na samostatné pochopení zadání úlohy.

 

Hodně zdaru

 

Martin