Pěkné pondělí,
přidávám informace k následujícímu týdnu. Tento týden nás čeká vysvědčení. Ve čtvrtek společně s dětmi budeme plánovat projekty na příští pololetí. Proberte s nimi tedy prosím doma, jaké návrhy by se jim líbily a můžeme to ve čtvrtek společně probrat. Zároveň budeme hodnotit uplynulé pololetí jen s naší třídou. Vzhledem ke čtyřdennímu školnímu týdnu, který je zakončený prázdninami, mají děti prázdniny i od domácího úkolu.

S druhou třídou tento týden stále opakujeme měkké souhlásky a vlastní jména. V matematice se stále učíme sčítat přes desítku ve vyšších řádech (tj. 74 + 8 = 74 + 6 + 2 = 82).

Se třetí třídou opakujeme vyjmenovaná slova po M, B a L. V matematice se učíme písemně odčítat.

Přeji všem krásný týden!


2. třída

Český jazykopakování měkkých souhlásek a vlastních jmen

Pracovní sešit  – str. 38 – 39

Učebnice – str. 76

Matematika sčítání s přechodem přes desítku  (např. 74 + 8 = 74 + 6 + 2 = 82)

Pracovní sešit – str. 26 – 27

Prvouka – pokračování v tvorbě průvodců

Domácí úkol – Tento týden není.

 


3. třída

Český jazykvěta jednoduchá a souvětí, větný vzorec (Dan přišel, aby vyhrál turnaj. – V1, aby V2), opakování vyjmenovaných slov po M, L, B

PS – str. 31 – 32

Pětiminutovky – str. 26

Matematika písemné sčítání a odčítání

PS – str. 14 / 1,2,3,4

Prvouka – pokračování v tvorbě průvodců

Domácí úkol – Tento týden není.