Hello,

společně jsme procvičili předložky místa (viz kopie v sešitech), žáci umí použít předložky: in – on – under – by / next to – in front of – behind

společně se učíme slovíčka – slovesa (viz kopie v sešitech) : run, dance, fly. jump, climb, walk, swim, write, read

Společný H.W. Naučit se tato slovíčka (3. třída se je učí i správně psát)

2. třída

vypracovali jsme str. 35 a 36  (začínáme Unit 6) – prosím o zopakování slovíček ze str. 35 + dny v týdnu

3. třída

žáci mají vypracovanou celou unit 4 (kdo nemá, prosím o doplnění), nově jsme začali Unit 5 str. 33 a 34 / 1, 2

Thank you, Tereza