Hello,

dnes jsme zopakovali předložky místa, žáci umí použít: in – on – by / next to – under – behind – in front of (viz kopie v sešitech)

Společně se učíme slovíčka – slovesa (viz kopie ve žlutých sešitech) : run, dance, fly. jump, climb, walk, swim, write, read + jejich minulý čas

H.W. viz tato slovíčka a jejich min.čas. – děti se učí slovíčka i správně psát!   / kdo nebyl ve škole, tak si prosím sám doplní do sešitu a naučí se/

Thank you, Tereza