Dobrý den,
přidávám informace k následujícímu týdnu.

S druhou třídou tento týden stále opakujeme skupiny mě, bě, pě, vě a vlastní jména. V matematice procvičujeme odčítání přes desítku ve vyšších řádech, pomáháme si u toho rozkladem čísel (tj. 74 – 8 = 74 – 4 – 4 = 66).

Se třetí třídou se učíme slovní druhy a snažíme se určovat, jaká slova do jakého druhu patří. Pracujeme především do školních sešitů. V matematice opakujeme zápis trojciferných čísel a učíme se je porovnávat.

V prvouce pokračujeme v tvorbě průvodců po Praze. Věnovat se tomu budeme ještě příští prvouku a za čtrnáct dní proběhne prezentace vytvořených průvodců.

Ráda bych si příští týden v pátek (tj. 8. 3.)  napsala s druhou i třetí třídou takový test jako opakování z českého jazyka.  Druhá třída bude mít test zaměřený na opakování měkkých a tvrdých souhlásek a vlastních jmen. Třeťáky čeká opakování z vyjmenovaných slov po B, L a M a slovních druhů.

V pondělí 18. 3. bych si s dětmi ráda udělala prezentaci čtenářských deníků, jak už bylo avizováno na začátku roku. Děti z druhé třídy budou prezentovat jednu přečtenou knihu. Děti ze třetí třídy budou prezentovat knihy dvě. Některé děti mají své čtenářské deníky ve škole ve svých poličkách, jiné je ještě nemají založené. Ráda bych, aby děti zapsaly do deníku základní informace o knize jako je autor/ka nebo ilustrátor/ka a shrnuly svými slovy děj. Pak zhodnotily, jak a proč se jim kniha líbila nebo ne a přidaly svou ilustraci k jakémukoli momentu z knihy nebo ke knize jako celku. Společně pak budeme knihy prezentovat a vytvoříme si takovou nástěnku knižní inspirace.

Přeji všem krásný týden!


2. třída

Český jazykopakování skupin s mě, bě, pě, vě, dě, tě, ně a vlastní jména

Pracovní sešit 2   – str. 9 – 12

Matematika odčítání přes desítku  (tj. 74 – 8 = 74 – 4 – 4 = 66)

Pracovní sešit – str. 31 – 33

Prvouka – pokračování v tvorbě průvodců

Povinný domácí úkol – Pracovní list z matematiky – sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

Dobrovolný domácí úkol – Pracovní list z českého jazyka – pozorné čtení


3. třída

Český jazyk slovní druhy

Pracujeme především do školních sešitů a slovně.

Matematika zápis a porovnávání trojciferných čísel

PS – str. 20 – 22

Prvouka – pokračování v tvorbě průvodců

Povinný domácí úkol – Pracovní list z českého jazyka – přídavná jména

Dobrovolný domácí úkol – Pracovní list z českého jazyka – přídavná jména