Dobrý den,
přidávám informace k následujícímu týdnu.

S druhou třídou tento týden stále opakujeme vlastní jména a učíme se rozeznávat tvary slov. V matematice procvičujeme odčítání přes desítku ve vyšších řádech, pomáháme si u toho rozkladem čísel (tj. 74 – 8 = 74 – 4 – 4 = 66) a opakujeme zaokrouhlování na desítky.

Se třetí třídou opakujeme všechna vyjmenovaná slova, která jsme se již učili. V matematice opakujeme zápis trojciferných čísel a učíme se je zaokrouhlovávat na desítky a stovky.

V prvouce pokračujeme v tvorbě průvodců po Praze. Nakonec se jim budeme věnovat ještě příští prvouku a za čtrnáct dní proběhne prezentace vytvořených průvodců.

Tento týden nás v pátek (tj. 8. 3.) s druhou i třetí třídou čeká opakování z českého jazyka. Druhá třída bude mít test zaměřený na opakování měkkých a tvrdých souhlásek a vlastních jmen. Třeťáky čeká opakování z vyjmenovaných slov po B, L a M a slovních druhů.

Připomínám, že v pondělí 18. 3. bych si s dětmi ráda udělala prezentaci čtenářských deníků, jak už bylo avizováno na začátku roku. Děti z druhé třídy budou prezentovat jednu přečtenou knihu. Děti ze třetí třídy budou prezentovat knihy dvě. Některé děti mají své čtenářské deníky ve škole ve svých poličkách, jiné je ještě nemají založené. Ráda bych, aby děti zapsaly do deníku základní informace o knize jako je autor/ka nebo ilustrátor/ka a shrnuly svými slovy děj. Pak zhodnotily, jak a proč se jim kniha líbila nebo ne a přidaly svou ilustraci k jakémukoli momentu z knihy nebo ke knize jako celku. Společně pak budeme knihy prezentovat a vytvoříme si takovou nástěnku knižní inspirace.

Přeji všem krásný týden!


2. třída

Český jazyktvary slov a vlastní jména /diktát, doplňování písmen/

Pracovní sešit 2   – str. 12

Matematika odčítání přes desítku a zaokrouhlování  (tj. 74 – 8 = 74 – 4 – 4 = 66)

Pracovní sešit – str. 33 – 35

Prvouka – pokračování v tvorbě průvodců

Povinný domácí úkol – Pracovní list – čtení s porozuměním

Dobrovolný domácí úkol – Pracovní list z českého jazyka – pozorné čtení


3. třída

Český jazyk opakování VS po B, L, M

Pracovní sešit  – str. 32 – 33

Pětiminutovky – str. 27 – 29

Matematika zápis a zaokrouhlování trojciferných čísel

PS – str. 24 – 26

Prvouka – pokračování v tvorbě průvodců

Povinný domácí úkol – Pracovní list z českého jazyka – vyjmenovaná slova po M

Dobrovolný domácí úkol – Pracovní list z českého jazyka – vyjmenovaná slova po M