Milí rodiče,

s učiteli jsme pro Vás sesumírovali informace z ostatních předmětů, abyste si mohli udělat představu, co Vaše děti ve škole už vše zažily. Příjemné počtení přeje Bára a Eliška, Klára, Martin.

 

LOGIKA V MATEMATICE

Děti se už od září seznamují především s prostředím krychlových staveb. Učí se stavět stavbu podle pravidel a popsat její vlastnosti ( počet podlaží, počet krychlí v konkrétním podlaží). 3D stavbu už zvládají zapsat pomocí plánu (převádí mezi 3D představou a schématem). Pomocí omezeného počtu krychlí hledají všechny varianty staveb (propedeutika kombinatoriky). V budoucích hodinách děti čeká určování vlastností staveb z plánu a diskuze nad stejností případně symetrií (zatím bez odpovídajících termínů, děti zatím používají vlastní termíny a jazyk jim blízký).

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Na hudební výchově s dětmi postupně probíráme různé druhy hudebních nástrojů. Seznamujeme se pomocí poslechu a videí s dechovými a bicími nástroji. Při hře na Boomwhackers si hrajeme s rytmem a učíme se na ně vytvářet jednoduché melodie známých lidových písní. Rytmus trénujeme i hrou na tělo. Občas nás na hudebce navštíví Jindra Pavliš a hraje nám na klarinet. Hru na klarinet se děti učí doprovázet svým zpěvem nebo pohybem. Jak může hra na Boomwhackers vypadat, když budeme poctivě trénovat, se můžete podívat ve videu.

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Postupně se seznamujeme s technikami tvorby skrze různá témata. Během první třídy máme jako výzvu vytvořit si každý svou „písmenkovou knihu“. Děti také vymýšlely své ilustrace ke knihám, které jsme ve třídě četli (Já, chobotnice, A pak se to stalo, Nomen omen).

 

FEUERSTEINOVA METODA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ – FIE

Autorem je Prof. Reuven Feuerstein, PhD.,který vychází z názoru, že lidské schopnosti a lidská inteligence se může během života vyvíjet.

,,Nechte mě chvilku ………… já si to rozmyslím.”

Motto FIE odkazuje na snahu překonávat impulzivitu při řešení náročných úkolů.

 

Dle Feuersteina není inteligence neměnná struktura, kterou pouze využíváme, ale lze ji ovlivňovat jako celek, zvýšit mentální možnosti každého člověka. To je základem Feuersteinovy teorie Strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zároveň základním kamenem pro metodu instrumentálního obohacování.

 

Cílem metody opravdu hodně jednoduše řečeno je naučit děti a dospělé přemýšlet o tom, jak přemýšlí, jak řeší úkoly a jak postupují, když řeší nějaký problém. To pak vede k obohacení myšlenkových procesů a k rozvoji kritického myšlení. Pomocí takzvaných instrumentů, tedy speciálně vytvořených listů, provádíme děti a dospělé myšlením. Sami si v průběhu diskuze o instrumentech a vypracováním listů přicházejí na to, jakým způsobem o věcech uvažují, jaké postupy volí čí zda jsou efektivní. Pracuje se metodou tužka – papír.

Co metoda rozvíjí?

 • vnitřní motivaci a sebedůvěru
 • pozornost
 • vyjadřování a porozumění
 • dovednost pracovat s chybou
 • používání efektivních strategií řešení problémů
 • organizaci plánování
 • emoční inteligenci

Instrument Uspořádání bodů ( tečky ) z řady FIE BASIC

Tento instrument jsme s prvňáky začali dělat v září. Je to obvykle první instrument v řadě. Základním cílem je najít a načrtnout v poli bodů několik geometrických tvarů jako např. čtverec, obdélník, trojúhelníky nebo hvězdy. Záměrem je naučit žáka skutečné vztahy pomocí úkolů. které od něho vyžadují, aby určoval a vytvářel obrazce z množství bodů.

Ke splnění je třeba přesně rozlišit tvar a velikost všech tvarů. I když se změní uspořádání tvarů, musí zachovat jejich tvar a velikost, řešení musí naplánovat a porovnávat se vzorovým obrazcem. Jako nápovědu může najít zvětšené body. To nám pomáhá uspořádat a rozmístit zbývající geometrické tvary.

Tento instrument rozvíjí

 • přesnost vnímání
 • uspořádání prostoru
 • uchování a stálost
 • přesnost a pečlivost
 • potlačení impulzivity
 • odstranění řešení úkolu pokusem a omylem